Ξέρεις τι σημαίνει το «Α μπε μπα μπλομ του κίθε μπλομ»;